REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

"CHCIELIŚMY TYLKO WOLNEJ POLSKI!"

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W ramach zadań konkursowych uczniowie poszczególnych szkół mają do wykonania:

 • szkoły podstawowe

Formuła 1 – Opracowanie portfolio poświęconego wybranej postaci – bohaterowi walk o niepodległość Polski z okresu 1939-1989 z terenu województwa podkarpackiego lub dolnośląskiego;
Formuła 2
– Udział w konkursie krasomówczym – oddzielnie dla województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.

 • szkoły ponadpodstawowe

Formuła 1 – Nagranie filmu dokumentalnego lub reportażu poświęconego wybranej postaci – bohaterowi walk o niepodległość Polski z okresu 1939-1989 z terenu województwa podkarpackiego lub dolnośląskiego;
Formuła 2
– Udział w konkursie krasomówczym – oddzielnie dla województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.

§ 1

Organizatorzy i Partnerzy:
Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia,
Miasto Dębica,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu,
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

Patronat honorowy:
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk

§ 2

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i podkarpackiego.
 2. Uczestników konkursu zgłaszają szkoły.
 3. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.
 5. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: konkurs@chcielismywolnejpolski.pl

§ 3

TERMINARZ KONKURSU:

 • 27 września 2019 roku – ogłoszenie informacji o konkursie.
 • 16 października 2019 roku – termin nadesłania zgłoszeń w formie elektronicznej:

                 – województwo dolnośląskiedolnyslask@chcielismywolnejpolski.pl
                 – województwo podkarpackie
podkarpacie@chcielismywolnejpolski.pl

 • 25 października 2019 roku – informacja o miejscu i terminie przesłuchań w konkursie krasomówczym oraz sposobie dostarczenia prac Organizatorowi przez zgłoszonych uczestników konkursu.
 • 8 listopada 2019 r. – termin wykonania i dostarczenia zadań wraz z wymaganą dokumentacją konkursową.
 • 4-8 listopada 2019 r. – termin przesłuchań w konkursie krasomówczym w województwie dolnośląskim oraz podkarpackim.
 • Finał konkursu – 25-30 listopada 2019 r. w Dębicy.

§ 4

CELE KONKURSU:

 • uczczenie 70. rocznicy zamordowania bohaterów Polski Podziemnej: Ludwika Marszałka, Jana Klamuta, Stanisława Dydo oraz Władysława Ciska;
 • uczczenie niepodległości Polski;
 • popularyzacja sylwetek żołnierzy oraz działaczy opozycji antykomunistycznej (lokalnych bohaterów, często zapomnianych) walczących o niepodległość Polski w latach 1939-1989;
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży losami polskich bohaterów;
 • zwrócenie uwagi na wartości i ideały, którymi żyli bohaterowie walczący o niepodległość Polski;
 • wykształcenie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej formie (werbalnej, kronikarskiej, filmowej itd.) z zachowaniem dbałości
  o piękno języka polskiego

§ 5

DO PRACY KONKURSOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 2. Oświadczenie (pełnoletniego uczestnika konkursu, Rodzica lub prawnego opiekuna), stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

§ 6

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski, działalności i funkcjonowania podziemnych struktur konspiracyjnych, zarówno pod okupacją niemiecką, jak również w okresie zniewolenia komunistycznego

ZADANIA KONKURSOWE:

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Formuła 1 – Opracowanie portfolio poświęconego wybranej postaci – bohaterowi walk o niepodległość Polski z okresu 1939-1989 z terenu województwa podkarpackiego lub dolnośląskiego.
Zadaniem uczestnika jest odnalezienie bohatera walk o niepodległość Polski z okresu 1939-1989, pochodzącego lub związanego z regionem (bohater lokalny) i opracowanie w dowolnej formie portfolio tej postaci (przygotowanie życiorysu, zgromadzenie archiwaliów, dokumentów, zdjęć, przeprowadzenie kwerendy, zwiadu historycznego, wywiadów). Na podstawie ww. dokumentacji przygotowanie w atrakcyjnej formie portfolio bohatera (teczki, skoroszytu, segregatora z opracowanymi materiałami o postaci).

Formuła 2 – Udział w konkursie krasomówczym – oddzielnie dla województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie wystąpienia publicznego (mowy krasomówczej) trwającej 6 – 8 minut i poświęconej wybranym postaciom. Tematem przewodnim wystąpienia jest hasło: „Chcieliśmy tylko wolnej Polski!”.

Przebieg Konkursu:

 1. Uczestnik wygłasza przemówienie oceniane przez jury, od decyzji którego nie przysługuje odwołanie.
 2. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.
 3. Czas przemówienia od 6 do 8 minut (z tolerancją do 30 sekund). Po upływie 6 minut podany zostanie komunikat o upływającym czasie przemówienia (gong dzwonka).
 4. Przemówienia powinny być wygłoszone „z pamięci” (bez korzystania z prezentacji
  i zapisków).
 5. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, poproszeni zostaną o wygłoszenie drugiego przemówienia (czas trwania przemówienia do 3 minut), na wylosowany przez siebie temat bez wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja pierwszego wystąpienia i wystąpienia finałowego zadecyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

Formuła 1 – Nagranie filmu dokumentalnego lub reportażu poświęconego wybranej postaci – bohaterowi walk o niepodległość Polski z okresu 1939-1989 z terenu województwa podkarpackiego lub dolnośląskiego.
Zadanie uczestnika: przygotowanie materiału filmowego (filmu dokumentalnego, reportażu, nagranego telefonem, tabletem, aparatem cyfrowym, kamerą) poświęconego wybranej przez siebie postaci historycznej zgodnie z tematyką konkursu. Film powinien trwać maksymalnie 6 minut. Nagrania należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku umożliwiającym bezproblemowe odtworzenie.

Propozycja do wykonania filmu:

 1. Przygotowanie scenki rodzajowej nt. wybranej postaci;
 2. Przygotowanie dokumentu historycznego z opowieścią o bohaterze;
 3. Nagranie wideoklipu techniką „lipdab” na temat wybranej postaci.
 4. Film mogą zgłaszać pojedynczy uczniowie lub zespoły uczniów (np. cała klasa).

Formuła 2 – Udział w konkursie krasomówczym – oddzielnie dla województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.
Zadanie uczestnika: przygotowanie wystąpienia publicznego (mowy krasomówczej) trwającego 8 – 10 minut i poświęconego wybranym postaciom. Tematem przewodnim wystąpienia jest hasło: „Chcieliśmy tylko wolnej Polski!”.

Przebieg Konkursu:

 1. Uczestnik wygłasza przemówienie oceniane przez jury, od decyzji którego nie przysługuje odwołanie.
 2. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.
 3. Czas przemówienia od 8 do 10 minut (z tolerancją do 30 sekund). Po upływie 8 minut podany zostanie komunikat o upływającym czasie przemówienia (gong dzwonka).
 4. Przemówienia powinny być wygłoszone „z pamięci” (bez korzystania z prezentacji i zapisków).
 5. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, poproszeni zostaną o wygłoszenie drugiego przemówienia (czas trwania przemówienia do 3 minut), na wylosowany przez siebie temat bez wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja pierwszego wystąpienia i wystąpienia finałowego zadecyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc.

§ 7

Wyniki konkursu oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu: www.chcielismywolnejpolski.pl
oraz na stronach Organizatorów: Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania, Miasta Dębica, Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy, a także Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 8

Prace zgłoszone na konkurs oraz nagrania z wystąpień krasomówczych mogą być wykorzystane przez Organizatorów podczas wręczenia nagród laureatom, a także mogą być publikowane, umieszczane na stronach internetowych Organizatora w całości lub niezbędnych fragmentach, wykorzystywane podczas wystaw i promocji bez ograniczenia czasowego.

§ 9

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu. Prace konkursowe mogą zostać użyte zgodnie z treścią § 8.

§ 10

O terminie podsumowania konkursu, wręczenia dyplomów i nagród Organizator powiadomi uczestników poprzez stronę internetową, a laureaci zostaną zaproszeni do udziału w gali finałowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

error: Zawartość jest chroniona prawem autorskim !!
Przewiń do góry