MATERIAŁY DO POBRANIA

UWAGA UWAGA UWAGA !!!

SZANOWNI PAŃSTWO, w związku z tym, że termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych przedłużono na Wasze prośby BARDZO PROSIMY o uaktualnienie załącznika nr 2 według podanych kryteriów wiekowych. Załącznik nr 1 został wypełniony prawidłowo. Załącznik nr 2, początkowo stanowiący całość ze zgłoszeniem konkursowym opisanym jako nr 1, został podpisany przez Nauczycieli-Opiekunów projektów, a nie przez RODZICÓW, którzy są w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialni za zgodę wymaganą regulaminem konkursu.

W związku z tym uprzejmie prosimy o dosłanie załącznika nr 2 wypełnionego przez RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) w przypadku osób niepełnoletnich bądź też przez OSOBY PEŁNOLETNIE – w terminie do 16 listopada 2019 r. Wymogi prawne obligują Organizatorów do zebrania koniecznych zgód zawartych w tym załączniku (nr 2). Jednocześnie informujemy, że przesłanych w formie elektronicznej zgłoszeń z wypisanymi zbiorczo danymi uczniów NIE TRZEBA wysyłać powtórnie (1 strony ZGŁOSZENIA z pieczątką szkoły).

Należy jedynie przesłać powtórnie podpisany przez uprawnione osoby załącznik nr 2.

REGULAMIN
KONKURSU

ZGŁOSZENIE
KONKURSOWE

RODO
NIEPEŁNOLETNI

RODO
PEŁNOLETNI

PLAKAT
KONKURSOWY

error: Zawartość jest chroniona prawem autorskim !!
Przewiń do góry